Valpar med outvecklade knäleder

Valpar med outvecklade knäleder

Det har kommit tills SFFs kännedom om en hane med avkommor i 8 stycken kullar med 8 olika tikar i Sverige, Norge och Finland. I samtliga kullar förutom 1 har det funnits valpar med missbildningar. Flera av tikarna samt hanhunden är konstaterat fria från ataxi. I Norge har en av avkommorna gått vidare i avel och fått en kull, där har inget symptom påvisats. Några av tikarna har haft kullar innan utan att det funnits några missbildningar. Det finnas även någon tik som har haft valpkullar efter med en annan hane utan att det fötts valpar med missbildningar. Tyvärr är det så att alla uppfödarna har sett detta som isolerade händelser och har inte pratat vidare om det. Det var en av uppfödare som nu slog larm om fenomenet till vårt avelsråd Peter Lövgren. Därefter har vi försökt att nysta i detta så gott det går med våra kunskaper.

I en av veterinärbesiktningar av valp med symptomet går det att läsa följande:
Det som hittas kliniskt idag är kraftigt breddade knäleder på valpen och en oförmåga till att extrahera knäled duplex fullt ut. (max extension ca 100 grader.) Detta förklarar de symtom och rörelseavvikelser valpen uppvisar.

Då det endast är en 5 veckors valp så kommer inte brosket i benet närmast lederna vara förbenat och vanlig slätröntgen kommer därför inte ge en fullständig bild av anatomin i bakbenen. Den kliniska undersökningen visar på tydlig missbildning knäled duplex.

SFF jobbar aktivt med att försöka reda ut vad detta kan bero på. Vi har i dagsläget kontakt med flera veterinärer samt forskare och neurologer hos SLU för att försöka hitta orsaken till detta. Avelsrådet i Norge är kontaktad och informerad om händelserna.

Om man har vetskap om eller har egna erfarenheter av liknande missbildningar kontakta då gärna SFF för att hjälpa oss att finna vad orsaken till det hela kan vara.

 

SFF Avels- och Utbildningskommitté