Styrelseprotokoll

Ny praxis för tillhandahållande av protokoll från SKK
Föreningskommittén beslutade vid sitt sammanträde den 28 mars 2020 om en förändring av tidigare SKK-praxis rörande tillgängliggörande av protokoll.

Kommittén avråder SKKs medlemsklubbar från att publicera protokoll från styrelsemöten öppet på klubbens hemsida och även att mejla digitala kopior.

Svenska Finskstövarföreningen har valt att följa SKKs praxis rörande protokoll och har därför valt att plocka bort dom från hemsidan.
Det är fritt för medlemmar i föreningen att beställa kopior på protokoll via post och då till en kostnad av 50kr per protokoll inklusive porto.