Ataxi

Info om Ataxi

En ataxi drabbad hund får svårt att koordinera sina rörelser, detta orsakas av att nervsystemet inte fungerar som det ska och degenereras Den genetiska bakgrunden till cerebellär ataxi hos hund finns beskriven hos flera raser, däribland Finsk stövare.
Hos dessa raser nedärvs sjukdomen autosomalt recessivt och de orsakande mutationerna ger en progressiv degeneration av lillhjärnan och oförmåga att koordinera muskelrörelser.

Detta fel kan numera spåras med gentest och risken för att sjuka valpar föds kan avvärjas genom att avel mellan två bärare av sjukdomen förhindras.En bärare kan paras med en hund i vars arvsmassa ataxidefekten inte förekommer.Som tidigare nämnts man har konstaterat att arvsgången för ataxi är Enkel Autosomal Recessiv Enkel innebär att endast en gen på en vanlig kromosom styr sjukdomens uttryck. (Autosomal innebär ej könsbunden) (Recessiv innebär att dubbelt anlag för sjukdomen måste till för att avkomman skall bli sjuk)

Med andra ord, för att få ataxi måste valpen få ett defekt anlag från bägge sina föräldrar, de måste båda bära på en sjuk gen på den aktuella kromosomen, en sjuk gen som från båda föräldrarna förs vidare till valpen, hos valpen bildas då en kromosom bestående av två defekta gener (dubblering) och den utvecklar sjukdomen.

En hund som bara har ett anlag för sjukdomen kallas bärare. En sådan hund kan aldrig utveckla sjukdomen själv och med den nya gentekniken är även den möjlig att använda i avel. För om man väljer en partner som är testad fri från den defekta genen blir alla valpar friska, vissa kan förstås bli nya bärare.

Sannolikt skulle 50% vara helt fria från ataxi genen och 50% bärare av den.

Ataxilistan

Lista över svensk registrerade hundar som ataxitestats eller är heriditärt friförklarade. Heriditärt friförklarad innebär att en hund med hjälp av sina DNA-testade och friförklarade föräldrar (anfäder) är fri och saknar det aktuella anlaget.

Listan uppdateras ca. 1 gång/månad, om några nya hundar tillkommit.
Obs! kom ihåg att rapportera din hunds resultat från ataxitestet till SFF, så att din kommer med på listan.

Hur och till vem du rapporterar ataxiresultatet finns i förtext på ataxilistan.

Testet man beställer heter MyDogDNA 2019 och beställs via länk nedan
MyDogDNA

 

Här är instruktioner om hur du ataxitestar din hund.