Styrelse och kommittéer 2024

Ordförande

Jari Rahm
Mörtån 124
84496 Stugun
070-289 29 38
E-post: rahmjari@gmail.com

 Ledamot & Vice ordf.

Peter Lövgren
Vinkelgatan 3
67335 Åmotfors
Mobil: 070-236 48 87
E-post: pelo@telia.com

Sekreterare

Michael Barchéus
Norra Bredåker 814
961 98 Boden
Mobil: 070-691 03 39
E-post: barcheus.m@gmail.com

Kassör

Petter Lindvall
Sångstigen 4
913 33 Holmsund
Mobil: 070-630 29 07
E-post: petter.lindvall@telia.com

Ledamot

Helge Koivusaari
V. Kålaboda 552
915 95 Ånäset
Mobil: 076-777 51 16
E-post: helge.finskstovare@hotmail.com

Ledamot

Christer Nilsson
Hedeås 2
Kungsskogen 6894 Kristinehamn
Mobil: 070-694 10 45
E-post: crille.kungsskogen.cn@gmail.com

Ledamot

Ingeborg Koivusaari
V. Kålaboda 552
915 95 Ånäset
Mobil: 070-270 55 86
E-post: ingeborg.stensdotter@telia.com


MEDLEMSKOMMITTÉ

Christer Nilsson
Hedeås 2
Kungsskogen 6894 Kristinehamn
0706941045
E-post: crille.kungsskogen.cn@gmail.com

Michael Barchéus
Norra Bredåker 814
961 98 Boden
Mobil: 070-691 03 39
E-post: barcheus.m@gmail.com

 

REDAKTIONSKOMMITTÉ

Ansvarig Utgivare

Petter Lindvall
Sångstigen 4
913 33 Holmsund
Mobil: 070-630 29 07
E-post: petter.lindvall@telia.com

Redaktör

Ingeborg Koivusaari
V. Kålaboda 552
915 95 Ånäset
Mobil: 070-270 55 86
E-post: ingeborg.stensdotter@telia.com

Webmaster

Michael Barchéus
Norra Bredåker 814
961 98 Boden
Mobil: 070-691 03 39
E-post: barcheus.m@gmail.com

AVEL & UTBILDNINGSKOMMITTÉ

Sammankallande

Petter Lindvall
Sångstigen 4
913 33 Holmsund
Mobil: 070-630 29 07
E-post: petter.lindvall@telia.com

 
Peter Lövgren
Vinkelgatan 3
67335 Åmotfors
Mobil: 070-236 48 87
E-post: pelo@telia.com
 
Michael Barchéus
Norra Bredåker 814
961 98 Boden
Mobil: 070-691 03 39
E-post: barcheus.m@gmail.com

TÄVLING & PRISKOMMITTÉ

Peter Örjehejm
Edet 146
895 93 Bredbyn
Mobil: 070-224 47 49
E-post: orjeheim.peter@gmail.com

Ingeborg Koivusaari
V. Kålaboda552
915 95 Ånäset
Mobil: 070-270 55 86
E-post: ingeborg.stensdotter@telia.com

Helge Koivusaari
V. Kålaboda 552
915 95 Ånäset
Mobil: 070-270 55 86
E-post: helge.finskstovare@hotmail.com

 

VALBEREDNING

Sammankallande

Stefan Tuvebäck
Notträsk 12
961 91 Boden
Mobil: 070-691 80 59
E-post: info@fyrkantensbygg.se

 

Micke Nordén
Nedre Sälängsvägen 5
805 98 Gävle
Mobil: 070-594 66 80
E-post: info@prorigger.se

 

Peter Örjehejm
Edet 146
895 93 Bredbyn
Mobil: 070-224 47 49
E-post: orjeheim.peter@gmail.com