Inbjudan laxprovet 2021

Vi ordnar det internationella 29.Perämeren lohiajot jaktprov för finskstövare i Torneå 18.09.2021.

Härmed inbjuter vi en hund från sverige till jaktprovet.

För att delta skicka in anmälan till följande e-post

erikssonfredrik7@gmail.com

Före 1/9 2021

 

 

 

Anmälan före 09.09.2021

Anmälningavgift 100e/hund insättes på bankgiro:FI03 5475 2820 0149 27.

I anmälningsavgiften ingår måltider under provet,inkvartering och en domare.

Bankgiro eller kopia ska bifogas till anmälan.

Anmälan skickas till:lindholmkaisamaria@gmail.com

asi Liikanen:0400 744 847

Kari Koskinen:0405831415

Vi börjar fredag 17.09.2021klo.16.00(finsk tid)

 

Adress; Laren Baari Sihtuunantie 26, 95590 Tornio

 

Välkommen!

Regler för uttagning till Laxprovet i Finland

Kriterier för att få anmäla till provet:

Hunden skall inneha SJCH.

Ägaren skall vara medlem i SFF.

Hunden skall vara svenskägd.

Hunden skall inneha godkänt rabiespass.

Uttagning:

Den hund som har det bästa elitprovet på barmark säsongen innan, drevtid och egenskapspoäng räknas ihop.

Exempel: Säsongen 21 augusti 2020 – 28 februari 2021, räknas det bästa barmarksprovet ihop för att vara med i uttagningen till Laxprovet 2021.

Om två eller fler hundar har lika poäng går yngsta hund före.

Om det finns 2 eller fler hundar som har samma poäng och ålder, skall lottdragning ske