Månadens Hund Augusti 2023


MÅNADENS HUND.

Christer och Maria Nilsson med bostadsort Lycksele har sedan åttiotalets mitt bedrivit uppfödning av
Finskstövare med kennelnamnet Åivets.
Många goda drivare bär kennelnamnet Åivets, Sirpa, Jim och Nemo hade framgångar på SM, Eksjö
och flera andra stora tävlingsprov.
En vårdag 20210421 föddes en kull valpar undan Åivets Speja SE 29567/2017 med den välmeriterade
Solstrimmans Finn- Heikke som far till tre tikar och tre hanar.
En av hanarna i kullen är Åivets Sonic SE 38501/2021, HD grad B+B. Sonic som är en mycket begåvad
hund, som på sina 4 provdagar på barmark klarade bedriften med bravur. Samtliga prov gäller hare
som drevdjur.
Första dagen gick Sonic i unghundsklass med fina 80/58, sedan växlade de upp i öppenklass med ett
bra jobb på haren som gav 120/56.
Efter några veckors jakt gick Sonic upp på ett rörligt elitprov.
Dag 1 föreslog Domaren 120/58. Dag 2 fixade Sonic 102/57, kollegiet gick på domarnas förslag.
Samtliga drevprov klarades av före 18 månades ålder.
Nu fattades en utställning som de fixade på hemmaplan. I valplådan fick han ett smeknamn SOTARN
genom sin mörka färg med nästan inget vitt. Nu var allt på plats för Jch titeln

Åivets Sonic är helt tyst på slag och lika tyst på tappter med sexor på dessa moment på genomförda
prov. Hunden är en spårdrivare och är rädd om löpan med ett ljust intensivt hörbart skall. Christer
ser att Sonic nyttjar sina sinnen fullt ut, samt är riktigt bra på väg.
Det är 3 av 6 i kullen som gått på prov före 2 års ålder, troligen blir det någon till under kommande
år. Helheten i kullen är mycket god, ärliga hundar, riktigt bra jaktlust och utmärkt mentalitet.
Stort Grattis till ytterligare en Jaktchampion i hushållet, vilket blev den 10 i ordningen.