MÅNADENS HUND SEPTEMBERHär kan du läsa om Viivis väg till både Svenskt och Finskt Dubbelchampionat…