Månadens Hund September 2023


SE58550/2019
SE JCH Ruskametsän TH Tytti ”Lea”

Delägs av Thore Svensson & Lars Henricson, Ryssbält, Kalix

Far: SE28317/2016
SE JCH, SE UCH Belger Du Nord Hugo

Mor: FI53565/13

FI JCH, SE UCH Ruskametsän Tara

Uppfödare:
Markku Ekonoja, Pello, Finland
2019 hämtade vi Lea hos Kennel Ruskametsän i Finland.
Leas far Hugo ägdes av Lars Henricson.
Hugo kommer ur en mycket trevlig kull där 10 av 12 valpar är jaktmeriterade & 5 st är jaktchampions, så att ta en valp efter honom kändes som en självklarhet.
Lea är en fantastiskt trevlig tik med MYCKET stabil mentalitet.
Hon har stor jaktlust & mycket tåliga tassar.
Jaktligt så var hon ca 3 år innan hon blommade ut ordentligt.
Hon har hittills startat på 4 prov:
3 ökl med resultat 1a, 2a, 1a – samtliga på barmark samt Ekl på snö med resultat 1a.
Hon har deltagit på 3 utställningar & behöver 1 till CERT för att bli dubbelchampion.
Lea kommer ur en kull där 8 av 11
är jaktmeriterade & 3 st är jaktchampions.
Lea är HD röntgad B/C & är Ataxi carrier.
Om allt går enligt planerna så kommer hon att paras på nästa löp vilket troligen blir i slutet av 2023.