NYA VACCINATIONSBESTÄMMELSER GÄLLER FRÅN FEBRUARI

Finska Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser uppdateras från och med 1.2.2020. Enligt de uppdaterade bestämmelserna ska en hund, vid deltagande i evenemang som är underställda Finska Kennelklubben, ha giltiga vaccinationer mot valpsjuka, parvodiarré, smittsam leverinflammation och rabies.

https://www.kennelliitto.fi/sv/om-oss/nyheter/nya-vaccinationsbestammelser-galler-fran-februari