PERÄMEREN LOHIAJOT

Inbjudan till Internationellt jaktprov i Torneå.
OBS sista anmälan 6/9

Kriterier för att få anmäla till provet:
Hunden skall inneha SE JCH.
Ägaren skall vara medlem i SFF.
Hunden skall vara svenskägd.  Hunden skall inneha EU-pass för sällskapsdjur, giltig vaccination mot rabies samt vara avmaskad mot rävens dvärgbandmask.
Uttagning:
Den hund som har det bästa elitprovet i Sverige på barmark säsongen 2017/2018, drevtid och egenskapspoäng räknas ihop.
Exempel: Säsongen 21 augusti 2017 – 28 februari 2018, räknas det bästa barmarksprovet ihop för att vara med i uttagningen till Laxprovet 2018.
1. Om två hundar har lika poäng går yngsta hund före.
2. Om det finns 2 eller fler hundar som har samma poäng och ålder, skall lottdragning ske.

Anmälan till: Pontus Lundberg Tel: 0730-691676
Eller mejl: Pontan_l@hotmail.com


Inbjudan som PDF

Kutsu Lohiajoihin Ruotsinkielinen Norjalaisille 21.8.2018.pdf