Stövar SM för harhundar samt DM uttagningar

Stövar SM för harhundar samt DM uttagningar.
Svenska Stövarklubben beslutade 2020-06-27 att Stövar SM för harhundar med tillhörande
DM uttagningar ska genomföras 2020.

Stor hänsyn ska tas till rådande pandemiläge.

Utöver Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer ska nedanstående följas.

• Inga domare, vägvisare eller funktionär i provledning som tillhör riskgrupp äger rätt
att deltaga under provet (+70, individ med underliggande sjukdom eller individ med
sjukdomssymptom motsv). För deltagande hundekipage gäller egenansvar.
• Inga andra än deltagare, domare, vägvisare och funktionär i provledning äger rätt att
närvara vid provet, OBS 50 personersgränsen.
• ”Endomarsystem” ska tillämpas i syfte att minimera antalet individer på plats. Dessa
tillsätts av arrangerande klubb.
• Inga gemensamma middagar arrangeras.
• Endast provledning, och domare deltar vid kollegium.
• Eventuell invigning, presentation av hundar, lottning, delgivning av resultat och
prisutdelning sker utomhus.
• Hygienåtgärder vidtas i samband med måltider och samlingar.
• Det ska finnas god tillgång på toaletter och hygienutrymmen.
• Social distansering 2 m skall iaktas.
• Ovanstående grundar sig bl.a på Folkhälsomyndighetens, anvisningar,
riskbedömningsverktyg och restriktioner.

Om pandemiläget förändras till det sämre och det kommer ut skärpta
riktlinjer/restriktioner kan arrangemanget ställas in med kort varsel efter beslut
av Svenska Stövarklubben.


Nordiska mästerskapen i Norge och Europapokalen som skulle gått i Serbien är
inställda.


Styrelsen Svenska Stövarklubben