Svenska Finskstövarföreningen skjuter fram årsmötet.Styrelsen i Svenska Finskstövarföreningen har valt att skjuta fram årsmötet på grund av Covid 19 viruset enligt SKK´s rekommendationer.
Nytt datum för årsmötet kommer presenteras under våren.