Finska stövaren slog igenom på allvar i framför allt norra Sverige i slutet av 1950-talet. Tiotalet år senare blev det en nedgång (delvis orsakad av kraftiga harpestangrepp i landets norra del), men på 1970-talet gick det uppåt igen i både kvalitet och kvantitet. Finska stövaren har sedan dess förbättrats ytterligare och är den ras som bland annat har största andelen per årskull som startar på jaktprov, högsta andelen pristagare och de flesta vinnarna vid stövar-SM

1936 Stövarlandskampen Sverige – Finland: premiär för finska stövare på jaktprov i Sverige.

1941 Första svenskregistrerade finskstövarkullen , född i Stockholm.

1942 Första svenskägda finska stövarna startar på jaktprov.

1945 Första jaktprovsettan: Raiku 9490vv, korsad finsk stövare.

1948 JCh Stej 1988ss blev rasens första champion i Sverige.

1955 JCh Moses S12500/52 blev champion. Han var den hund som betydde mest för rasens genombrott i Sverige i slutet av 1950-talet.

1968 JUCh Aisa S11427/60 blev första finska stövaren som tilldelas Svenska Kennelklubbens bruksavelspris

1979 Tikavelsgrupper bildas.

1981 Svenska Finskstövarföreningen bildades i Måttsund utanför Luleå.

1983 Svenska Finskstövarföreningen arrangerade en avelskonferens i Holmsund med rasens främsta uppfödare, representerande 750 års erfarenhet av finsk stövare och 180

1984 V- 84 Int o Nord UCh SJCh Jana S30029/81, första svenskfödda finska stövaren som tilldelas Vinnare-titeln vid utställningen i Helsingfors.

1984 RR SJUCh Wahl-Bos Rita S40943/76, första finska stövaren som blev Svensk Mästare. Därefter har ytterligare tolv rasrepresentanter vunnit SM-titeln.

1985 Svenska Finskstövarföreningen arrangerade det första Rasmästerskapet för finska stövare i trakten av Umeå. Vinnare blev SFJCh Veera SF6740P/81, som även försvarade titeln två år senare i Norge.

1988 Finska stövaren i Sverige, den första rashistoriken om 250 sidor utges.
Datorprogrammet Lathunden utvecklades av Per-Erik Sundgren i samarbete med SFF
under 1990-talet.

1997 SJCh Norrhed Tina S22932/89 blev första svenskfödda Rasmästaren vid tävling i Kalix-Haparanda området.
Andelen champions per årskull ligger under 2000-talet på ett genomsnitt av 11,5 %. Antalet nya champions är årligen i genomsnitt 68 hundar under perioden.

2001 Finska stövaren har för första gången de högsta registreringstalen för samtliga stövarraser i Sverige.

Det upprepas även 2005 och 2006.

En utbildningssatsning 2001 samlar över 100 deltagare vid helgavelskurser på tre platser i landet.
SFF:s medlemstal ligger under 2000-talet på stabila 1.500 personer årligen.

2006 SFF firar 25-årsjubileum i samband med årsmötet i Bredbyn.

2007 Finska stövaren i Norden, en ny rashistorik om nära 700 sidor utkommer.