Svenska Finskstövarföreningen verkar för att finska stövaren skall vara en högklassig jakthund som är frisk och sund. Riktlinjerna för arbetet är SFF:s egna Mål och Program för avel av finsk stövare i Sverige, samt Svenska Stövarklubbens och Svenska Kennelklubbens avelspolicy. SKK:s Avelsdata är ett bra redskap för att planera och göra en provparningen innan man bestämt täckhund. Där hittar du all information om HD-Index m.m Klicka på länkarna nedan…

SKK:s Avelsdata
Information om HD-Index

Avelsråden för finsk stövare hjälper gärna till med planeringen av avelsarbetet.

  • Peter Lövgren 070-236 48 87
  • Christian Drott 070-639 30 55
  • Rolf Pellving 070-541 05 25

Annonsvillkor:

Föräldradjuren bör vara meriterade med minst 1:a pris öppen klass på jaktprov och minst GOOD vid grundbedömning på utställning, samt känd HD-status enligt SKK:s bestämmelser. Annonsören ansvarar själv för att uppgifterna i annonsen är korrekta, samt att man följer ovanstående regler och policydokument.

Annonseringen är gratis för SFF:s medlemmar både på hemsidan och i ”Finnstövaren”. För icke medlemmar kostar en valpannons 350 kr som skall betalas in på SFF:s Plusgiro 44 97 48-3 innan publicering.
Märk inbetalning med ”Valpannons”.

För icke medlemmar från Finland och Norge som vill betala annons eller medlemskap skall inbetalning ske via SFF:s IBAN-nummer SE41 9500 0099 6026 0449 7483. Fyll i uppgifterna nedan om du vill annonsera ut en valpkull.

Om parningen är rekommenderad av avelsråd framgår det av annonsen. Samtliga uppfödare rekommenderas att delta i SFF:s Unghundsgranskning (UHG), som efter tre vetenskapliga utvärderingar anses vara det främsta instrumentet för stövaravel.