UHG anmälan

Svenska Finskstövarföreningens UNGHUNDSGRANSKNING

För unghundar mellan 12 – 24 månader Beskrivningen ska göras av ägaren eller annan kunnig person som känner hunden väl, i slutet av andra jaktsäsongen som av en sammanfattning säsongen.

Genom att ge en ärlig beskrivning av Din hund bidrar Du som unghundsägare till att ge uppfödaren och rasföreningen värdefull information. Obs detta är ingen tävling som Din unghund deltar i utan en fortlöpande utvärdering av hur aveln utvecklas. Använd som stöd för minnet, skogsprotokoll eller egna minnesanteckningar.