Rävsektionen

Rävsektion bildades 2023 av en grupp människor som jagar primärt räv och har stor kunskap om dessa linjer och injagning av hundar.

Rävsektionens arbete
1. Aktivt arbeta med aveln på dessa hundar och få mer hundägare att starta sina hundar på rävprov genom att informera och utbilda. Rävproven är ett av dom viktigaste avelverktyg vi har för att lyckas få fram hundar som prioriterar räven som drevdjur och för att kunna se vilka kombinationer som lämnar dessa hundar i avel.

2. Samarbeta med Finska Stövarklubben i avelsarbete.

3. Hålla medlemmar uppdaterad om hundar som är meriterade på räv och intressanta i avel.

4. Öka antal registreringar av Finskstövare

5. Visa upp Finskstövarens alla sidor som gör den mångsidig som jakthund.

6. Deltaga i möten andra rasföreningar och samarbeta för att öka antal provstarter på räv.

7. Hot i framtiden att arbeta aktivt emot
Jaktsabotörer och spridande av falsk information om vår jaktform, minskade registreringar, Förvaltningen av svenska rovdjursstammen, Okunskap om hundarna,

Vi som jobbar med Rävsektionen