Laxprovet 2023

Inbjudan.
Det internationella Perämeren lohiajot jaktprov för finskstövare i Torneå 16.09.2023.
Härmed inbjuder vi en hund från Sverige till jaktprovet. Anmälan före 11.9.2023.
Anmälningavgift 100e/hund insättes på bankgiro:FI03 5475 2820 0149 27.
I anmälningsavgiften ingår måltider under provet,inkvartering och en domare. Bankgiro eller kopia ska bifogas till anmälan.

Anmälan skickas till lindholmkaisamaria@gmail.com
Om ni har frågorna
Pasi Liikanen:0400 744 847
Inhysning: Kari Koskinen:040 5831415
Vi börjar fredag 15.9.2023 kl.16.00 (finsk tid)
Adress:Ampumaradantie, 95440 Tornio

Regler för uttagning till Laxprovet i Finland.
Kriterier för att få anmäla till provet:
• Hunden skall inneha SJCH.
• Ägaren skall vara medlem i SFF.
• Hunden skall vara svenskägd.
• Hunden skall inneha godkänt rabiespass.

Uttagning.
1. Den hunden som har det bästa elitprovet på barmark säsongen innan, drevtid och
egenskapspoäng räknas ihop.
Exempel: Säsongen 21 augusti 2022 – 28 februari 2023, räknas det bästa
barmarksprovet ihop för att vara med i uttagningen till Laxprovet 2023.
2. Om två hundar har lika poäng går yngsta hund före.
3. Om det finns 3 eller fler hundar som har samma poäng och ålder, skall lottdragning ske.

Anmälan sker innan 8/9 2023 till Peter Örjeheim, 070-224 47 49