Svenska Finskstövarföreningens Mästerskap 2023

Regler för deltagande
Svenskregistrerad Finskastövare där ägaren är medlem i SFF. Om medlem äger mer än en hund äger denne rätt att starta en gång per hund.
Tävlingen genomförs mellan den 1 oktober till 30 november 2023

Genomförande samt anmälan
Anmälan till lokalklubb görs precis som vanligt med öppenklassprov och särskilt rävprov. Medlem anordnar själv med anmälan, domare och startavgifter m.m.

Anmälan till SFF görs gratis via hemsidan under fliken Svenska Finskstövarföreningens mästerskap senast 30 september 2023

Provdag SKALL anmälas dagen före start, till provledningen Ingeborg 0702705586 , via sms eller telefon.

Efter provet skickas en kopia av resultatet till tävlings och priskommittén.

Klasser
1. Öppenklass 12 månader-hur gammal som helst.
2. Särskilt rävprov.

Genomförande samt anmälan
Drevtid (max 90 resp. 120 minuter beroende på klass) och egenskapspoängen adderas.
Enbart hare som drevdjur räknas i öppenklass.
Endast en dag på elitprov räknas som väljs i förväg och anmäls senast dagen före.

Vinnare av tävlingen är den som har den sammanlagt högsta totalpoängen.
Vid lika poäng vinner den som genomfört provet på barmark före snö.
Vid lika poäng och lika före vinner yngsta hund.
Priser i varje klass
Vinnarna utses snarast efter att alla kollegium har fastställt provresultaten.

Vid frågor kontakta
Ingeborg Koivusaari
Mobil: 070-2705586
E-post: ingeborg.stensdotter@telia.com

Anmälan